രാജ്യത്ത് വിദേശസർവ്വകലാശാലാ ക്യാമ്പസുകൾ വേണ്ടെന്ന് സിപിഎം

single-img
8 January 2023

വിദേശ സർവകലാശാലകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വതന്ത്ര ക്യാമ്പസുകൾ അനുവദിക്കുന്ന നീക്കം കേന്ദ്രസർക്കാർ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം . ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കം ഉയർന്ന സാമ്പത്തികഭാരം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമെന്നും ഇത്തരം സർവകലാശാലകൾക്ക് സ്വതന്ത്ര്യാധികാരം നൽകുന്നത് അപകടകരമാണെന്നും സിപിഎം കേന്ദ്രനേതൃത്വം വാർത്താകുറിപ്പിലൂലൂടെ അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്തെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസനയത്തിന്റെയും കൊവിഡിന്റെയും സാഹചര്യത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. വിദേശ സർവകലാശാലകൾക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രണാധികാരം കൈവരുന്നത് രാജ്യത്തെ നിലവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ ബാധിക്കും. മതമല്ല, വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസരീതികളെ തച്ചുടക്കുക മാത്രമല്ല, ഉയർന്ന ഫീസുകൾ വഴി അമിത സാമ്പത്തികഭാരം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അടിച്ചേൽപിക്കും.

കൊവിഡ് കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ഉയർന്നിരിക്കെ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ ആശങ്ക മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂവെന്നും സിപിഎം വാർത്താകുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, സർവകലാശാലകൾക്ക് സ്വയം ഫീസ് നിർണ്ണയിക്കാമെന്നും ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലകളിലെപ്പോലെ പരിധികൾ ബാധകമല്ലായെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു.ജി.സി ഇറക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.