അബുദാബിയുടെ ആകാശത്ത് തെളിഞ്ഞത് 50,000 വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രം കാണുന്ന വാൽനക്ഷത്രം

single-img
15 January 2023

ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ അബുദാബിയുടെ ആകാശത്ത് 50,000 വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രം കാണുന്ന വാൽനക്ഷത്രം തെളിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്റർനാഷ്ണൽ ആസ്‌ട്രോണമി സെന്റർ പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ 50,000 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് കൊമറ്റ് 2022 ഇ3 ഭൂമിയിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്.

ഏകദേശം 6.5 മാഗ്നിറ്റിയൂടിൽ കാണപ്പെട്ട കൊമറ്റ് 2022 ഇ3 സൂര്യനിൽ നിന്ന് 307 ഡിഗ്രി എതിർ ദിശയിലാണ് കാണപ്പെട്ടത്. ശനിയാഴ്ച ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഈ വാൽനക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രകാശം നിലവിൽ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും, നഗ്ന നേത്രങ്ങൾകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ബൈനോകുലർ, ടെലിസ്‌കോപ് എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു.