ഉക്രെയ്നിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച മേഖലകളെ റഷ്യയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ; ഉടമ്പടികളിൽ പുടിൻ ഒപ്പുവച്ചു

single-img
30 September 2022

രണ്ട് ഡോൺബാസ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളെയും ഉക്രെയ്നിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച കെർസൺ, സപോറോഷെ മേഖലകളെയും റഷ്യൻ ഫെഡറേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉടമ്പടികളിൽ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ ഒപ്പുവച്ചു. ഇന്ന് നടന്ന ചടങ്ങ് റഷ്യയിലേക്കുള്ള അവരുടെ പ്രവേശനത്തിന്റെ ഔപചാരിക പ്രക്രിയയുടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു.

ഡൊനെറ്റ്‌സ്‌ക്, ലുഗാൻസ്ക് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ തലവൻമാരായ ഡെനിസ് പുഷിലിൻ, ലിയോനിഡ് പസെക്നിക്, കെർസൺ, സപോറോഷെ മേഖലകളിലെ നേതാക്കളായ വ്‌ളാഡിമിർ സാൽഡോ, എവ്ജെനി ബാലിറ്റ്‌സ്‌കി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പുടിനുമായി ചേർന്ന് പ്രവേശന ഉടമ്പടികളിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

ഡൊനെറ്റ്സ്ക്, ലുഗാൻസ്ക് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ട് തെക്കൻ ഉക്രേനിയൻ പ്രദേശങ്ങളും നടത്തിയ റഷ്യയിൽ ചേരാനുള്ള ഔദ്യോഗിക അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്നാണ് നടപടി. സെപ്തംബർ 23 നും 27 നും ഇടയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നാല് പ്രദേശങ്ങളും റഫറണ്ടം നടത്തി. ഈ നീക്കത്തിന് വലിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചു.

ഡൊനെറ്റ്സ്കിൽ, 99.23% ആളുകളും റഷ്യയുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നതിന് വോട്ട് ചെയ്തു, ലുഗാൻസ്ക് 98.42% എന്ന ചെറിയ കണക്ക് കാണിക്കുന്നു. ഉക്രെയ്നിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ് റഷ്യയിൽ ചേരുക എന്ന ആശയത്തെ Zaporozhye റീജിയൻ വളരെയധികം പിന്തുണച്ചു, ഏകദേശം 93% വോട്ടർമാരും അതിനെ പിന്തുണച്ചു. കെർസൺ മേഖലയിലും 87% പേർ അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു.

ഉടമ്പടികൾ ഇപ്പോൾ റഷ്യയുടെ ഭരണഘടനാ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. അത് റഷ്യൻ നിയമം ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവരെ വിലയിരുത്തും. അവ അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, കരാറുകൾ ആദ്യം റഷ്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ അധോസഭയായ സ്റ്റേറ്റ് ഡുമയും തുടർന്ന് അതിന്റെ ഉപരിസഭയായ ഫെഡറൽ കൗൺസിലും അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.