താലിബാൻ ഭരണത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷ കുറഞ്ഞ രാജ്യമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ

single-img
27 October 2022

താലിബാന്റെ ഭരണത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷ കുറഞ്ഞ രാജ്യമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മാറി . നേരത്തെ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സുരക്ഷ കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണെന്ന് ഗാലപ്പിന്റെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സൂചികയുടെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് പറയുന്നത്.

ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും പൌരന്മാരുടെ സുരക്ഷ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകമാകെ 120 ഓളം രാജ്യങ്ങളെയാണ് സർവ്വെ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്‌ട്ര സമാധാന സൂചികയിൽ ലോകത്തിലെ ‘ഏറ്റവും സമാധാനം കുറഞ്ഞ’ രാജ്യമെന്ന സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് സ്വന്തമാണ്.

ഇതോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ സുരക്ഷ കുറഞ്ഞ രാജ്യമെന്ന ‘നേട്ടം’. അതേസമയം, ഏറ്റവും സുരക്ഷിത രാജ്യമായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് സിങ്കപ്പൂരിനെയാണ്. ഈ കാര്യത്തിൽ 96 ആണ് സിങ്കപ്പൂരിന്റെ സ്കോർ. ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും രാജ്യത്തെ പൌരന്മാർ എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ആളുകൾ മോഷണത്തിനും ആക്രമണത്തിനും ഇരയായിട്ടുണ്ട് എന്നിവയാണ് സർവ്വെയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത്. 43 ആണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ സ്കോർ.