താങ്ങാനാവുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാണം; വഴികളെക്കുറിച്ച് ട്രായ് പൊതുജന അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

single-img
17 September 2023

ഡിജിറ്റൽ ഉൾപ്പെടുത്തലിനായി രാജ്യത്ത് സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ താങ്ങാനാവുന്നതാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള വഴികളും മാർഗങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ ടെലികോം റെഗുലേറ്റർ ട്രായ് വ്യാഴാഴ്ച പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു . ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ട്രായ്) അതിന്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ പേപ്പറിന്റെ ഭാഗമായി “എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ” എന്ന വിഷയത്തിൽ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ വില കുറയ്ക്കാൻ പ്രാദേശിക ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് പോലുള്ള സർക്കാർ നടപടികൾ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തും.

“എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡിജിറ്റൽ സമൂഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് പൗരന്മാർക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയും താങ്ങാനാകുന്ന തരത്തിലാക്കാൻ എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്?” കൺസൾട്ടേഷൻ പേപ്പറിൽ ട്രായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ധനസഹായം നൽകുന്നതിന്റെയും രാജ്യത്തെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ഉദാഹരണം ട്രായ് പേപ്പറിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള 5G പ്രാപ്തമാക്കിയ സേവനങ്ങളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സാങ്കേതിക പുരോഗതിയും സമാരംഭവും താങ്ങാനാവുന്നതും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങൾക്കും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്കും പ്രാപ്യമാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് റെഗുലേറ്റർ കാണുന്നു.

“അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അസമമായ പ്രവേശനം, പരിമിതമായ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത, താങ്ങാനാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ തുല്യമായ വിതരണത്തിനും വിനിയോഗത്തിനും തടസ്സമാകും, ഡിജിറ്റൽ ഉൾപ്പെടുത്തലിലെ നിലവിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. സമഗ്രമായ ഡിജിറ്റൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ ഉറപ്പാക്കാൻ, കാരണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വിടവുകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളിലേക്ക്,” ട്രായ് പറഞ്ഞു.

ഒക്‌ടോബർ 16-ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവസാന തീയതിയും ഒക്‌ടോബർ 31-ന് പേപ്പറിലെ കൌണ്ടർ കമന്റുകൾക്ക് ഒക്‌ടോബർ 31-ഉം ആണ് റെഗുലേറ്റർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.