ഉത്രയുടെ ഭർത്താവ് സൂരജ് മൊബൈലിൽ തിരഞ്ഞത് അണലി, മൂർഖൻ എന്നിവയെ കുറിച്ച്; ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വിവരങ്ങൾ

ഉത്രയുടെ ഭർത്താവ് സൂരജ് മൊബൈലിൽ തിരഞ്ഞത് അണലി, മൂർഖൻ എന്നിവയെ കുറിച്ച്; ഫോണിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

ഉത്രയുടെ ആന്തരികാവയവ പരിശോധനയിൽ ഉറക്കഗുളികയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കണ്ടെത്തി

വിദഗ്ധപരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ടിലും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഉത്രയുടെ മരണത്തിനു പിന്നില്‍ സൂരജ് തന്നെയാണെന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിന് ഉറപ്പാകും...

പാമ്പിനെ വാങ്ങിയ കാര്യം പോലീസിനോട് പറയരുത്; പാമ്പ്‌ പിടിത്തകാരനോട് സൂരജ് അഭ്യര്‍ത്ഥന നടത്തിയിരുന്നു

ഈ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇരുവരും സമ്മതിച്ചു. സൂരജ് തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ ഫോൺ വാങ്ങിയായിരുന്നു ഇതിനായി