നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ഹോളോ​ഗ്രാം പ്രതിമ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

പ്രശസ്തനായ ശിൽപി അദ്വൈത് ​ഗഡനായകാണ് 28 അടി നീളവും ആറ് അടി വീതിയുമുള്ള നേതാജിയുടെ പ്രതിമയും പണിതത്