ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം: കളക്ടര്‍ ബിജു പ്രഭാകര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധി

ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ബിജു പ്രഭാകറെ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധിയായി നിര്‍ദേശിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയും ദേവസ്വംമന്ത്രി