ജീവനക്കാർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ; കുവൈറ്റ് ദുരന്തത്തിൽപെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും: എൻബിടിസി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെജി എബ്രഹാം

single-img
15 June 2024

കുവൈറ്റിലെ ലേബർ ക്യാമ്പിലുണ്ടായ തീപിടുത്ത അപകടം ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് എൻബിടിസി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെജി എബ്രഹാം. തൊഴിലാളികളുടെ ക്യാമ്പിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ജീവനക്കാർക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നു. ജീവനക്കാർ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ കെജി എബ്രഹാം സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ താൻ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു.

ഒരിക്കലും തങ്ങളുടെ വീഴ്ചകൊണ്ടല്ല ദുരന്തമുണ്ടായത്, കമ്പനി വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത കെട്ടിടത്തിലാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. എന്നാല്പോലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറില്ല. ഇതേവരെ കമ്പനിക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ ഒന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കെജി എബ്രഹാം പറഞ്ഞു.

ദുരന്തത്തിൽ പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും, അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടാകാൻ കാരണം. കമ്പനി ജീവനക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു കെട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. പാചകം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല, ജീവനക്കാർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു. കേന്ദ്രീകൃത അടുക്കള പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നില്ല.