കാനഡയിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവുമാണ് സർക്കാരിന്റെ മുൻഗണന: കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി മുരളീധരൻ

തായ്‌വാനോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക ചോദ്യത്തിന്, ഇത് വ്യക്തവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു