വാഹനങ്ങളിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയാൽ പിഴ 10000 രൂപ; ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പരിശോധന തുടരും; മന്ത്രി ആന്റണി രാജു

ഇതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വാഹന പരിശോധന നടത്താനും തീരുമാനിച്ചതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല; വടക്കഞ്ചേരിയിലെ അപകടത്തിന് കാരണം കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് ആളെ ഇറക്കാന്‍ നിര്‍ത്തിയതെന്ന് ഡ്രൈവർ

ആളെ ഇറക്കാന്‍ ബസ് നിര്‍ത്തിയെന്നാണ് യാത്രക്കാന്‍ പറഞ്ഞത്. ഈസമയം ബസ് കടന്നുപോകാന്‍ ഇടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ജോമോന്‍