ബിജെപി ചേരാൻ 50 കോടിയും മന്ത്രിസ്ഥാനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്ന് ഗുജറാത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുഖ്‌റാം രത്വ

കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി ചേരാൻ തനിക്ക് 50 കോടി രൂപയും മന്ത്രിസ്ഥാനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ