കെജ്രിവാള്‍ ജയിലിനുള്ളിൽ മാമ്പഴം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ അമിതമായി കഴിച്ച് പ്രമേഹം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു; വിചിത്ര വാദവുമായി ഇഡി

എങ്ങിനെയും ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായാണ് കെജ്രിവാള്‍ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇഡി കോടതിൽ പറഞ്ഞു. ഇതിനെ ഇതിനെ തുടർന്ന് കെജ്രിവാളിന്

രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സ്വാഭാവികമായി നിയന്ത്രിക്കാം; നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ ചായകൾ

ഫാർമകോഗ്നോസി റിസർച്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ ഹൈബിസ്കസ് ചായ കുടിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.