കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഗൗതം അദാനിയുടെ സമ്പാദ്യം പ്രതിദിനം 1,600 കോടി രൂപയിലധികം

മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ എം-ക്യാപ് 2 ലക്ഷം കോടിയിൽ നിന്ന് 2074 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്ന് ഏറ്റവും

ഒരിക്കൽ ജനപ്രിയമായിരുന്ന ‘കാമ്പ കോള’യെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ റിലയൻസ് ; ഇന്ത്യൻ ശീതളപാനീയ വിപണി ലക്‌ഷ്യം

ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനിയായ പ്യുവർ ഡ്രിങ്ക്‌സിൽ നിന്ന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹോം ഗ്രൗണ്ട് എയറേറ്റഡ് ബിവറേജ് ബ്രാൻഡ് ഏറ്റെടുത്തു.