പ്രവർത്തിക്കാനാകുന്നില്ല, പോലീസ് സംരക്ഷണം വേണം; അമൽജ്യോതി കോളേജ് ഹൈക്കോടതിയിൽ

അതേ സമയം മരണപ്പെട്ട ശ്രദ്ധ സതീഷിന്റെ മരണക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് കോട്ടയം എസ് പി പറഞ്ഞു. ജീവനൊടുക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നില്ല

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണം; പോലീസ് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണം: ഹൈക്കോടതി

ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തുറമുഖ നിര്‍മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് നടത്തുന്നത് എന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.