ബിജെപിയിൽ ചേരൂ അല്ലെങ്കിൽ ബുൾഡോസർ തയ്യാറാണ്’: കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രി

കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും പരസ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രി മഹേന്ദ്ര സിംഗ് സിസോദിയ