കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ജാതി സെൻസസ് നടത്തും: രാഹുൽ ഗാന്ധി

വ്യാപം പോലുള്ള അഴിമതികൾ സംസ്ഥാനത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കി, എംബിബിഎസ് ബിരുദങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു, പരീക്ഷ പേപ്പറുകൾ ചോർത്തപ്പെടുന്നു

മധ്യപ്രദേശിലെ പെൺമക്കളുടെ അവസ്ഥയിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ ലജ്ജിക്കുന്നു: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ഈ സംഭവം ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ലജ്ജയില്ലെന്നും