കേരളത്തില്‍ രണ്ടക്കമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് രണ്ട് പൂജ്യമാണ്: ശശി തരൂർ

നങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി പാര്‍ലമെന്റില്‍ മാറുമെന്നും തരൂര്‍ പറഞ്ഞു. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനെക്കുറിച്ച് ആര്‍ക്കും സംശയം വേണ്ടെന്നും തരൂർ കൂട്ടി

മന്‍ കീ ബാത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഔചിത്യം പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മന്‍ കീ ബാത്ത് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പ്രക്ഷേപണം നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതെന്ന്