സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും സാമുദായിക സൗഹാർദം തകർക്കാനുമാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്: കെ കവിത

എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ആദരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കെസിആറിന്റെ നേതൃത്വത്തെ ബിജെപി നോക്കണമെന്നും കവിത ആവശ്യപ്പെട്ടു.

2024ൽ ബിജെപി മുക്ത ഭാരതം സൃഷ്ടിക്കാൻ എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം; എങ്കിലേ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനാവൂ: കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു

ജനങ്ങൾ ശാന്തരായാൽ പൊതുപണം കൊള്ളയടിച്ച കള്ളന്മാർ മതപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോരാടാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.