സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവസാന കോട്ടയായ ജുഡീഷ്യറി പിടിച്ചെടുക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു: കപിൽ സിബൽ

ഉന്നത ജുഡീഷ്യറിയിലെ നിയമനങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് അന്തിമ വാക്ക് ഇല്ലെന്ന വസ്തുതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അതിൽ നീരസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

ജുഡീഷ്യറി എന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നോ അന്ന് ജനാധിപത്യം ഇല്ലാതാകും: ജസ്റ്റിസ് ദേവന്‍ രാമചന്ദ്രന്‍

കോടതികള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞ 30 വര്‍ഷമായി വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ല. ഈ പരിമിതികള്‍ക്കിടയിലും മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനമാണ് ജുഡീഷ്യറി കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ദുരുപയോഗത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കി പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭ; അടുത്തത് ജുഡീഷ്യറിയോ എന്ന് ബിജെപി

സിബിഐ, ഇഡി, മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ.