രാജ്യത്തെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി തസ്തികകളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു; കേന്ദ്രസർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ

ആകെയുള്ള1108 ന്യായാധിപ തസ്തികകളില് 333 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്ന് ജോൺബ്രിട്ടാസ് എംപിക്ക് നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയത്.

എല്ലാ കേസുകളിലും പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ച് കാെടുക്കുക എന്നതല്ല പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ജോലി: ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസ്

അവർക്ക് ചുമതല സമൂഹത്തോടാണ്. സുപ്രീം കോടതി ഈ കാര്യം നിരവധി തവണ വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസ് പറഞ്ഞു.