പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വീണ്ടും പ്രശംസിച്ച് ഇമ്രാൻ ഖാൻ

ഒരു രാജ്യത്തിന് സ്വതന്ത്രമായ നിയമവാഴ്ച ഇല്ലെങ്കിൽ, അതിന് വളരാനുള്ള നിക്ഷേപം ലഭിക്കുന്നില്ല, നിയമവാഴ്ച ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് അഴിമതി നടക്കുന്നത്

സാങ്കേതിക തകരാറിൽ വിമാനം അടിയന്തിരമായി താഴെയിറക്കി; ഇമ്രാൻ ഖാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് വന്‍ ദുരന്തത്തില്‍ നിന്ന്

സംഭവിക്കാമായിരുന്ന ഒരു വലിയ വിമാന ദുരന്തത്തില്‍ നിന്നാണ് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.