മോദി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി; ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും: യുപി മന്ത്രി

അസാമാന്യ പ്രതിഭയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാലംവരെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരാം.