ഗാസയ്ക്ക് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും നിഷേധിക്കുന്നത് തിരിച്ചടിയാകും; ഇസ്രയേലിന് ഒബാമയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

ഗാസയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും നിഷേധിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിന്‍റെ നിലപാട് മാനുഷിക ദുരിതം കൂടുതല്‍

വെളുത്തുള്ളി; നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ

അസംസ്കൃത വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.