വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷം; പാക്കിസ്ഥാനുള്ള പ്രളയ സഹായം ചർച്ച ചെയ്ത് ഇന്ത്യ

ദേശീയ മാധ്യമമായ ഇന്ത്യൻ എക്‌സ്‌പ്രസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല