ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ഇലോണ്‍ മസ്കികിന് ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരം

റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം, ഇലോണ്‍ മസ്ക് ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിന് ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 44 ബില്യണ്‍