ലോകം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നു; സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ അതിവേഗ വളർച്ചാ നിരക്കുകളിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: രാഷ്ട്രപതി

അന്താരാഷ്‌ട്ര സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുപ്പിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇന്ത്യയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ലോകം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയാണെന്നും രാഷ്ട്രപതി വ്യക്തമാക്കി.

ശ്രീലങ്കയിലെ പോലുള്ള പ്രതിസന്ധി ബംഗ്ലാദേശിന് നേരിടേണ്ടി വരില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹസീന പറയുന്നു

ബംഗ്ലാദേശിൽ, സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും വായ്പ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന് എന്ത് വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നത്