5000 കോടി ആവശ്യപ്പെട്ടു ;3000 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്ര അനുമതി

പുതിയ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 37,000 കോടി രൂപ കടമെടുക്കാന്‍ കേരളത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കടമെടുക്കാൻ കാട്ടുന്ന വ്യഗ്രത കേരളത്തെ അപകടത്തിലാക്കും: കേന്ദ്രസർക്കാർ

കേരളത്തിൽ നൽകിയ കടമെടുപ്പ് പരിധിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞദിവസം കേന്ദ്രസർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുള്ള മറുപടി

വീണ്ടും അവഗണന; കേരളത്തിന്റെ അവസാനപാദ കടമെടുപ്പും കേന്ദ്രസർക്കാർ വെട്ടിക്കുറചു: മന്ത്രി കെ എൻ ബാല​ഗോപാൽ

അതേസമയം 14,400 കോടിയുടെ കടം നബാർഡ്, ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നാണ്. ഡിസംബർ വരെ പൊതുവിപണിയിൽ നിന്ന്

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങൾ കടത്തിൽ മുങ്ങുന്നു; റിപ്പോർട്ട്

കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സൈനിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുകയും വേണം.

നടക്കുന്നത് വ്യാജ പ്രചാരണം; മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉള്ളപോലെ കടം മാത്രമേ കേരളത്തിനുമുള്ളൂ: മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ

1970 കാലയളവിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഇന്ത്യൻ ശരാശരിയുടെ പകുതി ആയിരുന്നു. അതേസമയം, ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ശരാശരിയുടെ ഇരട്ടിയാണ്