കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിൽ പൗരന്മാർ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ്

വിധികളിലൂടെ പൗരന്മാർക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു പുറമേ, അതിന്റെ ഭരണപരമായ പ്രക്രിയകൾ പൗരകേന്ദ്രീകൃതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ

ഇന്ത്യയുടെ നീതിന്യായ മേഖലയില്‍ നിലനിൽക്കുന്നത് പുരുഷാധിപത്യ സ്വഭാവം: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ്

ഇവിടേയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ വനിതകളെത്താന്‍ ജനാധിപത്യപരവും മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ സംവിധാനം ഒരുങ്ങണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്; രാഷ്ട്രപതി നിയമിച്ചു

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യു യു ലളിത് പിൻഗാമിയായി ചന്ദ്രചൂഡിനെ നിർദേശിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ശുപാർശ കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയത്തിന് നേരത്തെ