ചീറ്റപ്പുലികള്‍ക്ക് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളുമായി ഇണങ്ങുന്ന പേരുകൾ നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി

റേഡിയോയിലൂടെ രാജ്യത്തെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന മന്‍ കീ ബാത്തില്‍ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശം.

ചീറ്റകളുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവ് രാജ്യത്താകെ പുതിയ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചു: പ്രധാനമന്ത്രി

പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അവബോധമുള്ള ഭാവിതലമുറയെ വാര്‍ത്തെടുക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ചീറ്റകൾക്ക് കുനോ നാഷണൽ പാർക്ക് അവരുടെ വീടാക്കാൻ സമയം നൽകുക: പ്രധാനമന്ത്രി

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നമീബിയയിൽ നിന്നുമുള്ള മൃഗഡോക്ടർമാരും വിദഗ്ധരും ഈ പുള്ളി മൃഗങ്ങളെ അവരുടെ ക്വാറന്റൈൻ വലയത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു,