പ്രളയം; ദുരന്തബാധിതരായ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 10000 രൂപ ദുരിതാശ്വാസ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് കെജ്‌രിവാള്‍

ഇതോടൊപ്പം ആധാര്‍ കാര്‍ഡും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളും നഷ്ടമായവര്‍ക്കായി പ്രത്യേകം ക്യാമ്പുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. പുസ്തകങ്ങളും യൂണിഫോ