നിര്‍മല സീതാരാമന്റെ അഞ്ചാം ബജറ്റില്‍ റെയില്‍വേയ്ക്കായി നീക്കിവച്ചത് റെക്കോര്‍ഡ് മൂലധനച്ചെലവ്

ഡല്‍ഹി: ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്റെ അഞ്ചാം ബജറ്റില്‍ റെയില്‍വേയ്ക്കായി നീക്കിവച്ചത് റെക്കോര്‍ഡ് മൂലധനച്ചെലവ്. 2.40 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് റെയില്‍വേയ്ക്കായി

2200 കോടി രൂപ ചെലവില്‍ ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ക്ലീന്‍ പ്ലാന്റ് പദ്ധതി;  കേന്ദ്ര ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപനം

ഡല്‍ഹി: 2200 കോടി രൂപ ചെലവില്‍ ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ക്ലീന്‍ പ്ലാന്റ് പദ്ധതി തുടങ്ങുമെന്ന് കേന്ദ്ര ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപനം. ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍

ഞാനും സാധാരണക്കാരിയാണ്; അതിനാൽ എനിക്ക് മധ്യവർഗത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും: ബജറ്റിന് മുമ്പായി ധനമന്ത്രി

ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ ഇടത്തരക്കാർക്കുമേൽ പുതുതായി ഒരു നികുതിയും ചുമത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി സദസ്സിനെ ഓർമിപ്പിച്ചു.