വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് കാസർകോട് വരെ നീട്ടിയതായി റെയിൽവേ മന്ത്രി; വേഗം കൂട്ടാൻ ട്രാക്കുകൾ പരിഷ്കരിക്കും

കേരളത്തിലെ സർവീസിൽ നിലവിൽ മണിക്കൂറിൽ 70 മുതൽ 110 കിലോമീറ്റർ വരെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വേഗത വർധിപ്പിക്കും.