ആർഷോയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദം; വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകയേയും പ്രതിയാക്കി

ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ അഖിലാ നന്ദകുമാറിനെയാണ് പ്രതിയാക്കിയത്. കേസിൽ അഞ്ചാം പ്രതിയാണ് അഖില.

വ്യാജരേഖ കേസിൽ വിദ്യയാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത്; അക്ഷന്തവ്യമായ തെറ്റാണ്: മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു

ആർഷോയുടെ മാർക് ലിസ്റ്റ് വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. സമാനമായ വേറെയും ചില തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ