വിഴിഞ്ഞം സമരം; സമരക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് കലാപമുണ്ടാക്കാൻ: വി ശിവൻകുട്ടി

സമരസമിതി ഉന്നയിച്ച് ഏഴ് ആവശ്യങ്ങളില്‍ ആറ് ആവശ്യങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടും വീണ്ടും സമരവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ലത്തീൻ അതിരൂപതയെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ

വിഴിഞ്ഞം: നാലാം ചർച്ചയും പരാജയം; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതാണെന്ന് ലത്തീൻ അതിരൂപത

തങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഒരു കാര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനം ആയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന പ്രതികരണം തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതാണെന്നും യൂജിൻ പെരേര