ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ചരിത്ര വിജയം നേടും; പ്രവചനവുമായി സഹോദരി അച്ചു ഉമ്മൻ

എല്ലാ കുപ്രചരണങ്ങൾക്കും പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനം മറുപടി നൽകുമെന്ന് അച്ചു ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ അന്ത്യ യാത്രയിൽ വന്ന ജനങ്ങളെ

ഞാൻ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ല; കുടുംബത്തില്‍ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍ ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍: അച്ചു ഉമ്മന്‍

തനിക്ക് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ മകളായി അറിയപ്പെടാനാണ് ഇഷ്ടം. കുടുംബത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍ ചാണ്ടി ഉമ്മനാണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ പുതുപ്പള്ളി