ഇനി എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഒരേ സൈന്‍ ബോര്‍ഡുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ റെയില്‍വേ ഒരുങ്ങുന്നു

single-img
26 May 2023

യാത്രക്കാര്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ മനസിലാക്കാവുന്നതും സുസ്ഥിരവുമായ സൈൻ ബോര്‍ഡുകള്‍ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഏര്‍പ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ റെയില്‍വേ ഒരുങ്ങുന്നു.

രാജ്യത്തെ എല്ലാ റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും ഇനി സൈൻ ബോര്‍ഡുകള്‍ ഉണ്ടാകുക. സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവും വൃത്തിയുള്ളതുമായ റെയില്‍വേ പരിസരം ഒരുക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്‌ 1,275 സ്റ്റേഷനുകള്‍ പുനര്‍വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ നീക്കം.

റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ സൈൻ ബോര്‍ഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ലളിതമായ ഭാഷ, വ്യക്തമായ ഫോണ്ട്, പെട്ടന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിറങ്ങള്‍, അനുയോജ്യമായ ചിത്രങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ആയിരിക്കും പുതിയ സൈൻ ബോര്‍ഡുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. ചിഹ്നങ്ങള്‍ ദിവ്യാംഗ സൗഹൃദമാക്കുന്നതിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നതായും അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു.

യാത്രക്കാര്‍ക്ക് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ മികച്ച യാത്രാനുഭവം നല്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയില്‍വേ അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയില്‍വേ റെയില്‍വേ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്റ്റേഷനുകളിലെ സൈൻ ബോര്‍ഡുകള്‍ ആധുനികവും നിലവാരമുള്ളതുമാക്കുമെന്നും അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. സൈൻ ബോര്‍ഡുകളുടെ ക്രമീകരണം ദ്രുതഗതിയിലായിരിക്കും. 88 സ്റ്റേഷനുകളില്‍ ജോലികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്, 1,187 സ്റ്റേഷനുകളുടെ ടെൻഡറിങ്ങും ആസൂത്രണവും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്തെ ഏത് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ എത്തിയാലും യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഒരേ തരത്തിലുള്ള സൈൻ ബോര്‍ഡുകളായിരിക്കും കാണാനാകുക. ഇത് യാത്രയിലെ സൗകര്യം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചത്.