ഇനി എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഒരേ സൈന്‍ ബോര്‍ഡുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ റെയില്‍വേ ഒരുങ്ങുന്നു

യാത്രക്കാര്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ മനസിലാക്കാവുന്നതും സുസ്ഥിരവുമായ സൈൻ ബോര്‍ഡുകള്‍ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഏര്‍പ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ റെയില്‍വേ ഒരുങ്ങുന്നു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ റെയില്‍വെ

കേരളത്തിന് വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകള്‍ അനുവദിക്കാത്ത കേന്ദ്ര നടപടി ഖേദകരം: മുഖ്യമന്ത്രി

വളവുകള്‍ നിവര്‍ത്തി കേരളത്തില്‍ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിന്‍ ഓടിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നു പറഞ്ഞവരുള്‍പ്പെടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മറുപടിക്കുശേഷം മൗനത്തിലാണ്.

ബുക്കിംഗ് തീരെയില്ല; എസി-3 ഇക്കണോമി ക്ലാസുകള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയില്‍വേ

സാധാരണ എസി 3 കോച്ചുകളേക്കാൾ 6-7 ശതമാനം കുറവ് യാത്രാനിരക്കിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ ഈ എസി-3 ഇക്കണോമി ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചത്.