മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ തുടര്‍ച്ചയ്ക്കായി 907 ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നടത്തിയ പ്രസ്താവന: തന്‍റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സമ്മതമില്ലാതെയെന്ന് നർത്തകി ഗീതാ ചന്ദ്രൻ

ഈ പ്രചാരണത്തിനായിരുന്നെങ്കില്‍ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി താൻ ഒരിക്കലും സമ്മതം നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും ഗീതാ ചന്ദ്രൻ.

ബി.ജെ.പി മന്ത്രിസഭയിൽ ചേരാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല :ഇ.ശ്രീധരൻ

ബി.ജെ.പി മന്ത്രിസഭയിൽ ചേരാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഡി.എം.ആർ.സി മുൻ ചെയർമാൻ ഇ.ശ്രീധരൻ.ക്യാബിനറ്റ് പദവി ലഭിച്ചാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ എതിർപ്പില്ല. എന്നാൽ

Page 3 of 3 1 2 3