ഞാനൊപ്പമില്ലെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയമുണ്ട് കൂടെ : സച്ചിന്‍

ക്രിക്കറ്റ് ദൈവം ഏകദിനത്തില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചിരിക്കാം. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അദേഹത്തിന്റെ മനസ്സു നിറയെ . പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ അടുത്ത