മോദിയുടെ ലക്‌ഷ്യം ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രമാക്കൽ: ആര്‍. ബി. ശ്രീകുമാര്‍

ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ സർക്കാർ ഏജൻസികളും കലാപകാരികളും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളികൾക്കെതിരെ ആദ്യമായി വിരൽ ചൂണ്ടിയ വ്യക്തിയാണ് ഗുജറാത്ത് മുൻ ഡിജിപി ആർ