അഞ്ചു പൈസ ചെലവില്ലാതെ ശമ്പളം നൽകാനൊരു വഴി: സർക്കാർ ജീവനക്കാരന്റെ രണ്ടുവർഷം മുമ്പുള്ള പോസ്റ്റ് ഉയർത്തിയെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ

അഞ്ചു പൈസ ചെലവില്ലാതെ ശമ്പളം നല്‍കാനുള്ള വഴി പറയുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരനായ ഉമേഷ് വള്ളിക്കുന്നിന്റെ രണ്ടുവര്‍ഷം മുമ്പുള്ള പോസ്റ്റ് ഉയര്‍ത്തിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്