‘പോയി ചത്തോ’; സ്‌കൂള്‍ ഫീസ് വര്‍ദ്ധനവില്‍ പരാതിപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് മധ്യപ്രദേശ് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി

സ്‌കൂൾ ഫീസ് വർദ്ധനവിനെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് മോശമായി പ്രതികരിച്ച മധ്യപ്രദേശ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിവാദത്തിൽ. മന്ത്രിയുടെ സമീപം പരാതി പറയാനെത്തിയ

വി.എച്ച്.സി സ്‌കൂള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കും

വെക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍  നിര്‍ത്തലാക്കുമെന്ന്  വിഭ്യാഭ്യാസമന്ത്രി അബ്ദുല്‍റബ്ബ്.  വെക്കേഷണല്‍  വിഷയങ്ങളെ  ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറിയില്‍ ഒപ്ഷണലാക്കുകയും ഒമ്പത്, പത്ത് ക്ലാസുകള്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സംവിധാനത്തിലേയ്ക്ക്