അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ മാറാതെ ബാങ്ക് മാറ്റത്തിന് അവസരം വരുന്നു

ന്യൂഡല്‍ഹി: സേവിംഗ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറില്‍ മാറ്റം വരുത്താതെ ബാങ്ക് മാറാന്‍ അവസരം വരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടാല്‍

കടുംപിടിത്തത്തില്‍ അയവുവരുത്തുമെന്നു റിസര്‍വ് ബാങ്ക്

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില കാര്യമായി താഴ്ന്ന സ്ഥിതിയില്‍ ധനപരമായ നയങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ പുലര്‍ത്തിവന്ന കര്‍ക്കശ നിലപാടില്‍ അയവു വരുത്തുമെന്ന്

Page 4 of 4 1 2 3 4