ബി.എസ്.എന്‍.എല്‍. നിരക്ക് കുറച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ഐ.എസ്.ഡി. കോളുകള്‍ വിളിക്കുന്നതിനുള്ള ബി.എസ്.എന്‍.എല്ലിന്റെ യൂണിവേഴ്‌സല്‍ ഐ.ടി.സി. കോളിങ് കാര്‍ഡിന്റെ നിരക്കുകള്‍ കുറച്ചു. റംസാന്‍ പ്രമാണിച്ച് 30 രൂപയുടെ

Page 128 of 128 1 120 121 122 123 124 125 126 127 128