മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഭാര്യയുടെയും ചികിത്സയ്ക്ക് ചെലവായത് 74.99 ലക്ഷം; തുക അനുവദിച്ച് സർക്കാർ

single-img
14 November 2023

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഭാര്യയ്ക്കുമായി ചികിത്സയ്ക്ക് ചെലവായ തുക അനുവദിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. യുഎസിലും കേരളത്തിലുമായി ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്ന തുകയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2021 മുതൽ ചികിത്സയ്ക്കായി വേണ്ടി വന്ന 74.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് (7499932 രൂപ) സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചത്.

യു എസിലുള്ള മയോ ക്ലിനിക്കിൽ മാത്രം 72,09,482 രൂപയാണ് ചെലവായത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരിയിലും ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിലുമായാണ് മയോ ക്ലിനിക്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചികിത്സ തേടിയത്. ഇതിൽ, ജനുവരി മാസത്തിൽ മയോ ക്ലിനിക്കിലെ ചികിത്സയ്ക്ക് ചെലവായത് 29,82,039 രൂപയാണ്. ഇവിടെ തന്നെ 2022 ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചികിത്സ തേടിയപ്പോൾ 42,27,443 രൂപ ചെലവായി.

പിന്നീട് 2022 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ കമലയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഹോസ്റ്റൽ ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്കിൽ ചെലവായ 47,769 രൂപയും ഇതേ കാലത്ത് ഇതേ ക്ലിനിക്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ചെലവായ 28,646 രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.