മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് 436 സായുധ പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾ; വെളിപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രം

single-img
15 March 2023

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ സിആർപിഎഫ്, ബിഎസ്എഫ് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര സായുധ പോലീസ് സേനയിലെ 436 പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് പറഞ്ഞു.

സിആർപിഎഫ്, ബിഎസ്എഫ്, സിഐഎസ്എഫ്, ഐടിബിപി, എസ്എസ്ബി തുടങ്ങിയ സിഎപിഎഫുകളിലെ ആത്മഹത്യകളും ഫ്രാട്രിസൈഡുകളും തടയുന്നതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്നതിനും പ്രസക്തമായ അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങളും പ്രസക്തമായ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുകളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഒരു ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റായ് രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞു.

എൻഎസ്ജി, അസം റൈഫിൾസ് ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2022ൽ 135 പേരും 2021ൽ 157 പേരും 2020ൽ 144 പേരും ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തതായി ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.