ഒരിക്കൽ കൂടി ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വിളിച്ചാല്‍ പോകില്ല: മഞ്ജു പത്രോസ്

അവിടെയും ഉണ്ടാവുക എന്റെ ചുറ്റുപാടാണെന്ന് കരുതി ചെന്നതാണെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഉറങ്ങാറില്ലായിരുന്നു.

ഡോക്ടറും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാതെ വനത്തില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രസവിക്കണം; പുതിയ റിയാലിറ്റി ഷോ ‘ബോണ്‍ ഇന്‍ ദി വൈല്‍ഡ്’

അമേരിക്കല്‍ ചാനലിലെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ തുടങ്ങും മുമ്പ് തന്നെ ലോകപ്രശസ്തിയാര്‍ജ്ജിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള റിയാലിറ്റി ഷോകള്‍ക്കു നടുവിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു