മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ; പരിസ്ഥിതി മാസികയായ കേരളീയത്തിന്റെ ഓഫീസില്‍ പോലീസ് റെയ്ഡ്: മൂന്ന്‌പേര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

തൃശ്ശൂരില്‍ നിന്നുള്ള പരിസ്ഥിതി മാസികയായ കേരളീയത്തിന്റെ ഓഫീസില്‍ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ രണ്ട് മണിയോട് കൂടിയാണ് തൃശൂര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ