പലയിടത്തും ശീതളപാനിയങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്ന അമോണിയം കലര്‍ത്തിയ ഐസ് ആണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ്

വേനല്‍ കടുത്തതോടെ വഴിയരുകില്‍ നിന്നും ദാഹം മാറ്റാന്‍ ശീതളപാനിയങ്ങള്‍ വാങ്ങിക്കുടിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. പലയിടത്തും ശീതളപാനിയങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

കേരളത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ കഴിക്കുന്ന ചില ശീതള പാനീയങ്ങളില്‍ കാന്‍സറിന് വരെ കാരണമാകുന്ന രാസവസ്തുക്കള്‍ കലര്‍ന്നിട്ടുള്ളതായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തി

കേരളത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ കഴിക്കുന്ന ചില ശീതള പാനീയങ്ങളില്‍ കാന്‍സറിന് വരെ കാരണമാകുന്ന രാസവസ്തുക്കള്‍ കലര്‍ന്നിട്ടുള്ളതായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തി.മാരകമായ രാസവസ്തുക്കളുടെ